Om oss

Happy Sweden är en ideell organisation som intresserar sig för små enskilda intressens handlingsutrymme. Vi tror att lekfullhet kantar vägen till ett tolerant samhälle med god tillgång till nyttigheter och jämn fördelning och tillgång till resurser för alla. Med syftet att vidga den grupp som upplever ett större handlingsutrymme och initiativkraft samt kommunicera värdet av väl fungerade och starka institutioner arbetar vi genom att belysa och problematisera mötet mellan det gemensamma regelverket och den enskildes vilja. Vi arbetar aktionsorienterat – genom handlingar som sätter strålkastarljus på gränszonen mellan enskilt och gemensamt, gränszonen mellan agent och struktur, med avsikten att väcka debatt och därmed accelerera, vända eller avstanna processer.